Fleetboard Logbook

Zrozumienie zachowania ciężarówek elektrycznych w Państwa firmie

Dzięki cyfrowej książce przejazdów nigdy nie stracisz z oczu całościowego obrazu sytuacji. Zapewnia ona przegląd całej historii wszystkich tras pojazdu i umożliwia szybszą identyfikację korelacji. Pomaga ona określić, co jest szczególnie ważne w przypadku ciężarówki elektrycznej i w przejrzysty sposób pokazuje, jak przebiegał każdy przejazd. Przebieg dnia pracy ciężarówki jest podzielony na trzy główne stany: jazda, postój i ładowanie. Przejrzyste informacje o prędkości jazdy, masie całkowitej, wysokości lub temperaturze umożliwiają identyfikację wykorzystania, problemów i potencjału optymalizacji każdego pojazdu w danym dniu. Szczegółowe opcje filtrowania umożliwiają menedżerom floty uporządkowanie danych według indywidualnych kryteriów i dostarczanie im odpowiednich powiadomień.

Korzyści

Zrozumienie zachowania ciężarówek elektrycznych i sposobu ich eksploatacji w Państwa firmie i w codziennej pracy

Maksymalizacja wykorzystania ciężarówek elektrycznych dzięki wglądowi w sposób wykorzystania Państwa pojazdów wraz z biegiem czasu

Zrozumienie czynników, które wpływają na wydajność ciężarówek elektrycznych

Wymagania techniczne

Truck Data Center