Cieszymy się, że odwiedzają Państwo naszą witrynę, i że interesują się Państwo naszym przedsiębiorstwem i naszymi produktami. Dużą wagę przywiązujemy do ochrony Państwa prywatnych danych i dokładamy starań, aby odwiedzając nasze strony internetowe czuli się Państwo bezpiecznie. Ochrona sfery prywatnej w trakcie przetwarzania danych osobowych jest dla nas ważnym aspektem, który uwzględniamy w procesach działalności naszego przedsiębiorstwa. Dane osobowe pobierane od odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy zgodnie z przepisami kraju związkowego, w którym ma swoją siedzibę jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie danych. W naszej polityce ochrony danych kierujemy się obowiązującą dla koncernu Daimler dyrektywą w zakresie ochrony danych. Strony internetowe Daimler mogą zawierać łącza do witryn innych firm których niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie obowiązuje.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, nasz serwer sieciowy standardowo zapisuje adres IP przydzielony Państwu przez dostawcę usług internetowych, adres witryny, z której nas Państwo odwiedzają, adresy stron internetowych, które Państwo u nas otwierają, a także datę i czas pobytu na witrynie. Dane osobowe zapisujemy jedynie wtedy, gdy podają nam je Państwo z własnej inicjatywy, np. podczas rejestrowania się, udziału w ankiecie, udziału w konkursie z nagrodami lub zawierania umowy.

Wykorzystywanie i dalsze przekazywanie danych osobowych oraz uwarunkowanie tego przeznaczeniem danych

Daimler wykorzystuje dane osobowe do technicznego zarządzania witryną, do obsługi klientów, do przeprowadzania ankiet produktowych oraz w celach marketingowych – wyłącznie w zakresie niezbędnym w danym przypadku.

Przekazywanie danych osobowych instytucjom i organom państwowym ogranicza się do przypadków określonych w bezwzględnie obowiązujących krajowych przepisach prawnych. Nasi pracownicy, agencje i dealerzy zobowiązani są do zachowania poufności.

Możliwość wyboru

Na podstawie zebranych danych osobowych pragniemy informować Państwa o naszych produktach i usługach, a także przeprowadzać stosowne ankiety. Oczywiście udział w takich akcjach jest dobrowolny. W każdej chwili mogą Państwo poinformować nas o braku swojej zgody, wtedy dostęp do tych danych zostanie odpowiednio zablokowany. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na odpowiedniej stronie internetowej.

Wtyczki społecznościowe

Daimler wykorzystuje tak zwane wtyczki społecznościowe (ang. social plug-ins, nazywane dalej "przyciskami społecznościowymi") serwisów społecznościowych takich jak np. Facebook, Twitter i Google+.

Podczas Państwa wizyty na naszej witrynie przyciski te są standardowo wyłączone, tzn. bez Państwa udziału nie wysyłają jakichkolwiek danych do serwisów społecznościowych. Korzystanie z przycisków społecznościowych możliwe jest dopiero po ich uaktywnieniu przez kliknięcie myszką. Przycisk pozostaje aktywny dopóty, dopóki nie deaktywują go Państwo lub nie usuną Państwo swoich cookies (patrz „Cookies“). Po aktywowaniu przycsku tworzone jest bezpośrednie połączenie z serwerem danego serwisu społecznościowego. Treści powiązane z przyciskiem są odtąd przesyłane z serwisu społecznościowego bezpośrednio do Państwa przeglądarki, która następnie wbudowuje je w stronę internetową.

Prosimy uwzględnić fakt, że nie mamy jakiegokolwiek wpływu na zakres danych, które serwisy społecznościowe zapisują przy użyciu swoich wtyczek. Informacje o celu i zakresie gromadzenia danych oraz o ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystaniu przez określone serwisy społecznościowe, a także o Państwa prawach w tym zakresie i możliwych ustawieniach służących ochronie Państwa sfery prywatnej znajdą Państwo we wskazówkach na temat ochrony danych publikowanych przez te serwisy.

Sieć społecznościowa może pobierać dane natychmiast po aktywowaniu przycisku – niezależnie od tego, czy go Państwo naciskają. Po zalogowaniu się do serwisu społecznościowego może on przyporządkować Państwa wizytę na naszej witrynie do Państwa konta użytkownika. Gdy odwiedzasz inne strony internetowe Daimler, sieć społecznościowa nie może przyporządkować Twojej wizyty tak długo, aż również tam nie uruchomisz odpowiedniego przełącznika.

Jeżeli będąc członkiem sieci społecznościowej nie chcą Państwo, aby dany serwis łączył dane zbierane podczas Państwa wizyt na naszych stronach z Państwa danymi jako członka sieci, to przed aktywowaniem przycisku należy wylogować się z danego serwisu społecznościowego.

Cookies – ciasteczka

Daimler stosuje tzw. cookies (ciasteczka), które pozwalają na poznanie preferencji gości i na optymalne projektowanie stron internetowych.Cookies to małe pliki, zapisywane na dysku twardym Państwa komputera. Ułatwiają one nawigację i w znacznym stopniu zwiększają komfort użytkownika przy przeglądaniu witryn. Cookies pomagają nam również dowiedzieć się, które elementy naszej oferty internetowej cieszą się szczególną popularnością. Dzięki temu możemy lepiej dostosowywać treść naszych stron internetowych do Państwa potrzeb, a tym samym optymalizować naszą ofertę dla Państwa. Cookies mogą być wykorzystywać również do sprawdzania, czy Państwa komputer komunikował się już z naszymi stronami.Identyfikowane jest wtedy jedynie cookie na Państwa komputerze. Cookies umożliwiają zapisywanie danych osobowych, o ile wyrazili Państwo na to zgodę – np. dla ułatwienia zabezpieczonego dostępu online, np. aby nie musieli Państwo ponownie wpisywać nazwy użytkownika i hasła.

Naszą witrynę można jednak przeglądać również bez cookies. Większość przeglądarek internetowych akceptuje cookies automatycznie. Istnieje możliwość zablokowania zapisu cookies na dysku twardym swojego komputera – w tym celu w ustawieniach przeglądarki należy wybrać opcję *nie akceptuj cookies*. Szczegółowy opis czynności znajdą Państwo w instrukcji producenta przeglądarki. Cookies zapisane już w komputerze mogą Państwo w każdej chwili usunąć. Niezaakceptowanie cookies może jednak spowodować ograniczenie funkcji w naszej ofercie.

Na potrzeby statystycznego przetwarzania danych Daimler stosuje produkty Adobe Omniture (Omniture SiteCatalyst, Omniture DataWarehouse, Omniture Discover i Omniture SearchCenter).

Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby firma Daimler gromadziła i analizowała informacje o Państwa wizytach, to mogą Państwo w każdej chwili zgłosić na przyszłość brak zgody (opt-out).

W celu technicznej realizacji tego sprzeciwu w Państwa przeglądarce zostanie zainstalowany plik cookie opt-out. Służy on wyłącznie do identyfikacji Państwa sprzeciwu. Ze względów technicznych plik cookie opt-out może być stosowany tylko w tej przeglądarce, z której został zainstalowany. Jeżeli usuną Państwo cookies lub jesli stosują Państwo inną przeglądarkę bądź terminal, to plik cookie opt-out trzeba zainstalować ponownie.

Kliknij tutaj, aby zainstalować plik cookie opt-out.

Bezpieczeństwo

Spółka Daimler stosuje środki techniczno-organizacyjne służące ochronie administrowanych przez nas danych przed manipulacjami, utratą, zniszczeniem oraz wykluczeniu dostępu osób niepowołanych. Nasze działania w zakresie bezpieczeństwa ciągle usprawniamy, w miarę postępu technologicznego.

Prawo do uzyskiwania informacji

Spółka Daimler lub jej przedstawicielstwo właściwe dla Państwa miejsca zamieszkania na życzenie poinformuje Cię Państwa możliwie niezwłocznie, w formie pisemnej i zgodnie z obowiązującym prawem, czy i jakie dane odnośnie Państwa osoby są u nas zapisane. Zarejestrowanym użytkownikom dajemy również możliwość osobistego zapoznania się z tymi danymi i w razie potrzeby ich skasowania lub zmiany. Jeżeli pomimo naszych starań o poprawność i aktualność danych zostały zapisane informacje niewłaściwe, to na życzenie dokonamy stosownych korekt.

W razie pytań odnośnie przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zwrócić się do naszego koncernowego pełnomocnika ds. ochrony danych, który wraz ze swoim zespołem służy pomocą również w przypadku wniosków o informację, sugestii ulepszeń lub i zażaleń.

Pełnomocnik koncernu ds. ochrony danych
Dr Joachim Rieß
Daimler AG
HPC 0518
D-70546 Stuttgart
Niemcy

Usługi analityczne
Nasza witryna wykorzystuje Piwik – usługę służącą do analizy ruchu na stronie internetowej. Usługa Piwik korzysta z tzw. “ciasteczek” (ang. cookies) – niewielkich plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę użytkowania witryny. W tym celu informacje o użytkowaniu witryny są zapisywane w formie plików cookies (wraz ze skróconym adresem IP użytkownika) i wysyłane do naszego serwera, gdzie są zapisywane w celu analizy zachowania użytkowników i optymalizacji stron internetowych. Adres IP jest wtedy niezwłocznie anonimizowany, dzięki czemu użytkownik pozostaje anonimowy. Informacje generowane przez cookies dotyczą sposobu użytkowania strony internetowej przez naszych użytkowników i nie są przekazywane osobom trzecim.Stosowanie cookies mogą Państwo zablokować za pomocą odpowiednich ustawień swojej przeglądarki, co może jednak doprowadzić do częściowego ograniczenia możliwości funkcjonalnych i opcji danej strony.

Jeśli nie zgadzają się Państwo na zapisywanie i analizowanie danych z Państwa odwiedzin, to w każdej chwili, kliknięciem myszki, mogą je Państwo zablokować.Odtąd przeglądarka korzystać będzie z opcji opt-out-cookie, wskutek czego Piwik nie będzie rejestrować danych z odwiedzin.
Uwaga: usunięcie cookies powoduje, że usunięty zostanie również plik cookie opt-out, który ewentualnie trzeba będzie ponownie aktywować.

Cofnięcie zgody
Tutaj mogą Państwo zdecydować, czy Państwa przeglądarka ma korzystać z jednoznacznego cookie do analizy sieciowej, co pozwoli operatorowi strony internetowej analizować i rejestrować różne dane statystyczne.Jeśli chcą Państwo wyrazić swój brak zgody, prosimy kliknąć poniższy link, co spowoduje, że w Państwa przeglądarce zostanie zapisany plik cookies deaktywujący Piwik.

Aktualnie Państwa odwiedziny na tej witrynie są rejestrowane przez program analityczny Piwik. Jeśli nie chcą Państwo rejestrowania swoich odwiedzin, proszę kliknąć tutaj.