Administratorem w myśl Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO):

Mercedes-Benz Trucks Polska Sp. z o.o. („My”)
ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa

Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych
E-mail: ochrona-danych-mbtpolska@daimler.com


1.    Ochrona danych

Wyrażamy satysfakcję z powodu Państwa wizyty na naszych stronach internetowych oraz Państwa zainteresowania naszymi ofertami. Ochrona Państwa danych osobowych ma dla nas istotne znaczenie. W niniejszych informacjach w sprawie polityki prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe, jak z nimi postępujemy, w jakich celach i w oparciu o jakie podstawy prawne odbywa się to, a także, jakie prawa przysługują Państwu z tego tytułu. Dodatkowo odsyłamy do wytycznej w sprawie ochrony danych Daimler:  
 
Wytyczna w sprawie ochrony danych Daimler.

Nasze informacje dotyczące polityki prywatności dotyczące korzystania z naszych stron internetowych oraz wytyczna w sprawie ochrony danych Daimler AG nie obowiązują w odniesieniu do Państwa czynności na stronach internetowych sieci społecznościowych lub innych oferentów, dostępnych za pośrednictwem linków na naszych stronach internetowych. Informacji na temat polityki prywatności tych oferentów proszę zasięgnąć na odpowiednich stronach internetowych.


2.    Gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych

a.    Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, zapisujemy określone dane odnoszące się do wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki oraz systemu operacyjnego, daty i godziny wizyty, statusu dostępu (np. czy powiodło się otwarcie strony bądź wyświetlił się komunikat o błędzie), korzystania z funkcji strony internetowej, ewentualnie wpisanych przez Państwa haseł wyszukiwania, częstotliwości otwierania przez Państwa poszczególnych stron, nazwy otwieranych plików, zakresu transferu danych, strony internetowej, z której przeszli Państwo na naszą stronę internetową, w oparciu o kliknięcie linków na naszych stronach internetowych lub wpisanie domeny bezpośrednio w polu wprowadzania tej samej zakładki (względnie tego samego okna) Państwa przeglądarki, w której otworzyli Państwo nasze strony internetowe. Ponadto ze względów bezpieczeństwa, w szczególności celem prewencji i wykrywania ataków na nasze strony internetowe, bądź też prób dokonania oszustwa, przechowujemy przez okres siedmiu dni Państwa adres IP oraz nazwę Państwa dostawcy Internetu (Internet Service Provider).    

b.    Inne dane osobowe zapisujemy tylko wówczas, gdy przekazali nam Państwo te dane np. w ramach rejestracji, wypełniania formularza kontaktowego, ankiety, konkursu lub wykonania umowy, i także tylko w przypadku wyrażenia przez Państwa i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (dalsze informacje w tym zakresie są dostępne poniżej w podrozdziale „Podstawy prawne przetwarzania danych”).

c.    Ani przepisy prawa, ani postanowienia umowy nie zobowiązują Państwa do przekazywania danych osobowych. Możliwe jest jednak, że określone funkcje naszych stron internetowych są zależne od przekazania danych osobowych. Jeśli w takich przypadkach nie przekażą Państwo danych osobowych, może to skutkować niedostępnością funkcji, bądź ich dostępnością w ograniczonym zakresie. 

3.    Cele korzystania 

a.    Dane osobowe gromadzone podczas wizyty na naszych stronach internetowych gromadzimy celem prowadzenia ich w sposób zapewniający maksymalny komfort użytkowania, a także ochrony naszych systemów IT przed atakami i innymi nielegalnymi działaniami.

b.    Jeśli przekazują nam Państwo dalsze dane osobowe, np. w ramach rejestracji, wypełniania formularza kontaktowego, ankiety, konkursu lub wykonania umowy, wykorzystujemy te dane do wymienionych celów, w celach zarządzania klientami i – jeśli jest to wymagane – w celach realizacji i rozliczenia ewentualnych procedur handlowych, każdorazowo w wymaganym zakresie.


4.    Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim; wtyczki społecznościowe; Korzystanie z usług dostawców usług  

a.    Nasze strony internetowe mogą zawierać również oferty podmiotów trzecich. Jeśli klikną Państwo taką ofertę, w wymaganym zakresie przekazujemy dane do właściwego oferenta (np. informację, że znaleźli Państwo tę ofertę u nas, i w razie potrzeby dalsze informacje, które wcześniej podali Państwo w tym celu na naszych stronach internetowych).  

b.    Jeśli stosujemy na naszych stronach internetowych tzw. „wtyczki społecznościowe” serwisów społecznościowych, jak Facebook, Twitter oraz Google+, integrujemy je w następujący sposób: 
Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, wtyczki społecznościowe są zdezaktywowane, tzn. nie odbywa się transfer jakichkolwiek danych do operatorów tych sieci. Jeśli chcą Państwo skorzystać z którejś z tych sieci, proszę kliknąć właściwą wtyczkę społecznościową celem nawiązania bezpośredniego połączenia z serwerem danej sieci.
Jeśli mają Państwo w sieci konto użytkownika i są na nim zalogowani w momencie aktywowania wtyczki społecznościowej, sieć może przyporządkować do Państwa konta użytkownika Państwa wizytę na naszych stronach internetowych. Jeśli chcą Państwo tego uniknąć, proszę wylogować się z sieci przed aktywowaniem wtyczki społecznościowej. Sieć społecznościowa nie może przyporządkować wizyty na innych stronach internetowych Daimler, zanim nie aktywują Państwo umieszczonych na nich wtyczek społecznościowych.
Jeśli aktywują Państwo wtyczkę społecznościową, sieć przekazuje udostępnione w ten sposób treści bezpośrednio do Państwa przeglądarki, która przekazuje je na nasze strony internetowe. W takiej sytuacji mogą mieć miejsce również transfery danych, które są inicjowane i sterowane przez daną sieć społecznościową. W odniesieniu do połączenia z siecią społecznościową, transferu danych między siecią a Państwa systemem oraz Państwa interakcji na tej platformie obowiązują wyłącznie zasady polityki prywatności danej sieci. 
Wtyczka społecznościowa pozostaje aktywna do momentu jej dezaktywacji lub usunięcia Państwa plików cookie.

Wskazówki dotyczące stosowania plików cookie 

c.    Jeśli klikną Państwo link do oferty lub aktywują wtyczkę społecznościową, może okazać się, że dane osobowe są przekazywane oferentom w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które z punktu widzenia Unii Europejskiej („UE”) nie gwarantują „należytego poziomu ochrony” przetwarzania danych osobowych, który byłby zgodny ze standardami UE. Proszę mieć na względzie tę okoliczność, zanim klikną Państwo link lub aktywują wtyczkę społecznościową, inicjując w ten sposób transfer Państwa danych. 
d.    Korzystamy również z usług wykwalifikowanych dostawców usług (dostawców usług IT, agencji marketingowych) do obsługi, optymalizacji i zabezpieczania naszych stron internetowych. Przekazujemy dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do udostępniania i korzystania z witryn internetowych i ich funkcji, do realizacji uzasadnionych interesów lub gdy wyrazili Państwo na to zgodę (patrz punkt 8). W takim przypadku dane mogą być przekazywane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego; zob. sekcja 13 poniżej.

5.    Analiza danych dotyczących korzystania; Stosowanie narzędzi analitycznych 

Chcemy dostosować treści naszych stron internetowych możliwie precyzyjnie do Państwa zainteresowań, optymalizując w ten sposób naszą ofertę. Aby zdefiniować preferencje korzystania oraz szczególnie popularne obszary naszych stron internetowych, stosujemy następujące narzędzie (narzędzia) analityczne: Google Analytics, Adobe Analytics. 


a.    Jeśli nie życzą sobie Państwo, byśmy przy użyciu wymienionych narzędzi analitycznych gromadzili i analizowali informacje dotyczące Państwa wizyty na naszych stronach internetowych, mogą Państwo sprzeciwić się temu w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość („opt-out”).

Państwa sprzeciw realizujemy, umieszczając w Państwa wyszukiwarce plik cookie opt-out. Ten plik cookie służy wyłącznie do przyporządkowania Państwa sprzeciwu. Proszę mieć na uwadze, że ze względów technicznych plik cookie opt-out działa tylko w przeglądarce, w której został wstawiony. Jeśli usuną Państwo cookies lub korzystają z innej przeglądarki, względnie z innego urządzenia końcowego, należy ponownie dokonać procedury opt-out.

b.    Poniżej znajdują się informacje dotyczące oferentów stosowanych przez nas narzędzi analitycznych oraz każdorazowej możliwości dokonania opt-out:

i.    Google Inc. („Google”):


Mogą zablokować Państwo transfer swoich danych oraz ich gromadzenie i przetwarzanie przez Google. Stosowne informacje w tym zakresie Google podaje pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

ii.    Adobe Systems Inc. („Adobe”)


Aby sprzeciwić się dokonywaniu analizy przez produkt Adobe Analytics, proszę postępować zgodnie z informacjami zawartymi w poniższym linku: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

iii.    InnoCraft Ltd. ("Matomo")
 

c.    W przypadku korzystania z narzędzi analitycznych dane mogą być przekazywane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego; zob. sekcja 13 poniżej.


6.    Informacje oparte na korzystaniu (targeting i retargeting)

Aby móc dostosować nasz marketing online (np. reklamę banerową) na stronach internetowych naszych partnerów retargetingowych (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick oraz Vivaki) w sposób bardziej skonkretyzowany pod względem Państwa potrzeb i zainteresowań, stosujemy tzw. technologie retargetingu. Przy tym w plikach cookie rejestrowane jest Państwa zainteresowanie naszymi produktami i usługami. Te cookies są odczytywane i wykorzystywane podczas wizyty na innych stronach internetowych współpracujących z naszymi partnerami retargetingowymi, co pozwala wysyłać Państwu informacje z zakresu Państwa zainteresowań. Odbywa się to w sposób zanonimizowany, tzn. nie ma możliwości zidentyfikowania Państwa poprzez retargeting.

Jeśli nie życzą sobie Państwo, by Daimler oraz partnerzy retargetingowi gromadzili, zapisywali i analizowali informacje dotyczące Państwa wizyty oraz dostosowywali swoją reklamę banerową do Państwa zainteresowań, mogą Państwo sprzeciwić się temu ze skutkiem na przyszłość (opt-out).

Celem technicznej realizacji sprzeciwu w Państwa przeglądarce umieszczany jest plik cookie opt-out. Ten plik cookie służy wyłącznie do przyporządkowania Państwa sprzeciwu. Proszę mieć na uwadze, że opt-out cookie ze względów technicznych może znaleźć zastosowanie tylko w przeglądarce, z której został wstawiony. Jeśli usuną Państwo cookies lub korzystają z innej przeglądarki, względnie z innego urządzenia końcowego, należy ponownie dokonać procedury opt-out.

Stosowaniem cookies przez oferentów trzecich można zarządzać i dezaktywować je na poniższej stronie internetowej:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement
 
Jeżeli stosowane są technologie retargetowania, dane mogą być przekazywane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego; zob. sekcja 13 poniżej.

7.    Bezpieczeństwo 

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić administrowane przez nas Państwa dane przed manipulacjami, utratą, zniszczeniem oraz dostępem ze strony osób nieupoważnionych. Udoskonalamy nasze środki bezpieczeństwa na bieżąco zgodnie z rozwojem technologicznym.

8.    Podstawy prawne przetwarzania danych

a.    Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, stanowiła ona podstawę prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

b.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów zainicjowania lub realizacji umowy zawartej z Państwem jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO.

c.    Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest wymagane do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (np. do przechowywania danych), wówczas jesteśmy do tego upoważnieni zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c RODO.

d.    Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe celem ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz uzasadnionych interesów podmiotów trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO. Takie uzasadnione interesy obejmują utrzymanie funkcjonalności naszych systemów IT, marketing (bezpośredni) w zakresie produktów i usług zarówno naszych, jak i innych oferentów, oraz wymagane przepisami prawa dokumentowanie kontaktów handlowych. W ramach każdorazowo wymaganego wyważenia interesów uwzględniamy w szczególności rodzaj danych osobowych, cel przetwarzania danych, okoliczności przetwarzania oraz Państwa interesy związane z poufnością Państwa danych osobowych.

9.    Usuwanie Państwa danych osobowych

Państwa adres IP oraz nazwę Państwa dostawcy Internetu (Internet Service Provider), które przechowujemy ze względów bezpieczeństwa, usuwamy po siedmiu dniach. W pozostałym zakresie usuwamy Państwa dane osobowe, jeśli nieaktualny staje się cel, w jakim gromadziliśmy i przetwarzaliśmy dane. Po tym czasie zapisywanie odbywa się tylko, jeżeli jest to konieczne zgodnie z przepisami, rozporządzeniami lub innymi regulacjami prawnymi, którym podlegamy, w UE lub zgodnie z przepisami w krajach trzecich, jeżeli jest tam zapewniony odpowiedni poziom ochrony danych. O ile usunięcie w indywidualnym przypadku nie jest możliwe, odpowiednie dane osobowe są oznaczone z celem ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

10.    Prawa zainteresowanych

a.    Jako osoba, której dane są podlegają przetwarzaniu, ma Pan(i) prawo do uzyskania informacji (art. 15 RODO), sprostowania danych (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) przenoszenia danych (art. 20 RODO). 

b.    Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania Państwa danych osobowych do momentu cofnięcia zgody. W równym stopniu nie narusza to dalszego przetwarzania tych danych w oparciu o inną podstawę prawną, np. ze względu na wypełnienie innych zobowiązań natury prawnej (por. podrozdział „Podstawy prawne przetwarzania danych”).

c.    Przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych z przyczyn spowodowanych Państwa szczególną sytuacją w oparciu o art. 6 ust. 1 e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów). Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko wówczas, gdy będziemy w stanie wykazać przekonujące i uzasadnione powody, przeważające nad Państwa interesami, prawami i swobodami, bądź jeśli przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, realizacji lub ochronie roszczeń natury prawnej.

d.    Prosimy kierować Państwa roszczenia lub wyjaśnienia w miarę możliwości na poniższy adres kontaktowy:
ochrona-danych-mbtpolska@daimler.com.

e.    Jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawowe, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do stosownego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (art. 77 RODO).

11.    Newsletter 

Jeśli prenumerują Państwo newsletter oferowany na naszej stronie internetowej, dane wprowadzane podczas rejestracji do serwisu newslettera są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera, o ile wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie ich w zakresie wykraczającym poza te ramy. Mogą Państwo w każdym momencie zakończyć prenumeratę, korzystając z możliwości wyrejestrowania się, przewidzianej w newsletterze.

12.    Centralny serwis dostępu Daimler AG 

Korzystając z centralnego serwisu dostępu Daimler AG, mogą Państwo zalogować się na wszystkich stronach internetowych oraz w aplikacjach grupy Daimler i jej marek, podpiętych do serwisu. Obowiązujące w tym zakresie warunki korzystania zawierają specjalne regulacje dotyczące ochrony danych. Warunki korzystania są dostępne każdorazowo na stronach logowania podłączonych stron internetowych i aplikacji.

13.    Przekazywanie danych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

a.    W przypadku korzystania z usług dostawców usług (zob. sekcja 4. d.), narzędzi analizy (zob. sekcja 5) i technologii retargetingu (zob. sekcja 6) dane osobowe mogą być przekazywane i przetwarzane odbiorcom w krajach spoza Unii Europejskiej ("UE"), Islandii, Liechtensteinu i Norwegii (= Europejski Obszar Gospodarczy), w szczególności w USA i Indiach. 

b.    Z punktu widzenia UE następujące kraje zapewniają odpowiedni poziom ochrony przetwarzania danych osobowych zgodnie z normami UE (tzw. decyzja o odpowiednim poziomie ochrony): Andora, Argentyna, Kanada (w ograniczonym zakresie), Wyspy Owcze, Guernsey, Izrael, Wyspa Man, Japonia, Jersey, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Urugwaj. Uzgodniliśmy z odbiorcami w innych krajach, że będziemy stosować standardowe klauzule umowne UE, wiążące reguły korporacyjne lub Osłonę Prywatności UE-USA lub Swiss-U.S. w celu stworzenia odpowiedniego poziomu ochrony zgodnie z wymogami prawnymi. Z przyjemnością udzielimy Państwu informacji na ten temat za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w sekcji 10.d. powyżej.

14.    Cookies

Informacje w sprawie stosowanych przez nas cookies i ich funkcji są dostępne w naszych wskazówkach dotyczących stosowania plików cookie.

Wskazówki dotyczące stosowania plików cookie

Stan: Maj 2019