Dla optymalnego korzystania z usług Fleetboard zalecane jest spełnienie co najmniej poniższych wymagań systemowych:

Ogólne wymagania systemowe:

 • Microsoft Windows 10 lub wyższy
 • procesor o częstości taktowania co najmniej 2 GHz
 • co najmniej 8 GB pamięci głównej (RAM)
 • co najmniej 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym
 • minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 1024 pikseli
 • dostęp do internetu co najmniej 6 Mbit/s

Aby mieć dostęp do usług Fleetboard, trzeba w zaporze Firewall aktywować następujące domeny

 • www.fleetboard.com
 • archive.fleetboard.com
 • webservices.fleetboard.com
 • *.here.com
 • *.hereapi.com
 • http Port 80
 • https Port 443
 • programy Java WebStart
 • protokół SOAP
 • protokół http 1.1 (w razie używania serwera Proxy)
 • HTTP CONNECT tunneling (w razie używania serwera Proxy)