Wymagana aktualizacja sprzętu

Informacje o wymianie sprzętu.

Na tej stronie znajdą Państwo wszystkie ważne informacje niezbędne do pomyślnej wymiany sprzętu obecnych zespołów TP3, TP4 i TP5 w związku z zarządzaniem cyklem życia urządzeń, a także planowanymi wyłączeniami sieci 2G i 3G. W przypadku wyłączenia sieci 2G należy koniecznie uwzględnić również pojazdy w ruchu tranzytowym (np. przez Szwajcarię od 31.12.2022 r.).

Wyłączenie sieci 2G i 3G

Przegląd krajów, w których planowane są wyłączenia sieci

Kraje, których to dotyczy: 2G3G_Network_Availability_Map.pdf.

Proces wymiany sprzętu

Cztery kroki do pomyślnej wymiany sprzętu:

1. Zamów sprzęt i uzgodnij termin wizyty w warsztacie

Części do pojazdów Mercedes-Benz: Sprawdź w katalogu standardowym (Xentry Parts Information)

Części do pojazdów innych marek

2. Dezaktywuj pojazd ze starym sprzętem

Dezaktywuj pojazd na 2–3 dni PRZED wizytą w warsztacie.

Kafelek „Aktywacja/dezaktywacja”: Wybierz „Dezaktywacja”.

3. Pojazd jest modernizowany w warsztacie

Instrukcja dla pojazdów Mercedes-Benz: Sprawdź w katalogu standardowym (Xentry Parts Information)

Instrukcja dla pojazdów innych marek (1)

Instrukcja dla pojazdów innych marek (2)

Instrukcja kontroli dla pojazdów innych marek

Numer telefonu można znaleźć za pomocą generatora numerów telefonu. W tym celu należy wprowadzić numer ICCID w podanym poniżej linku.

4. Przeprowadź aktywację pojazdu z nowym sprzętem

Po pomyślnej wymianie przeprowadź aktywację

Fleetboard: Online Support Center -> Kafelek „Aktywacja/dezaktywacja”: Wybierz „Aktywacja”.

Podczas aktywacji pamiętaj o podaniu w Online Support Center numeru seryjnego (patrz niżej) odpowiedniego zespołu.

 

Tutaj znajduje się numer seryjny / ICCID:

Wyszukiwanie numeru telefonu:

Kontakt: