Wymagana aktualizacja sprzętu

Informacje o wymianie sprzętu.

Na tej stronie znajdują się ważne informacje dotyczące skutecznej wymiany sprzętu aktualnych urządzeń sterujących telematyki (platforma telematyki 3.–5. generacji i Truck Data Center 6 i 7 – 1. generacji) z powodu zbliżającego się wyłączenia sieci 2G i 3G oraz dodatkowo zarządzania cyklem życia. W przypadku wyłączenia sieci 2G należy koniecznie uwzględnić również pojazdy w ruchu tranzytowym (np. przez Szwajcarię od 31.12.2022 i Słowenię od 31.12.2023).

 

Wyłączenie sieci 2G i 3G

Sieci telefonii komórkowej zmieniają się: Wielu światowych dostawców usług telekomunikacyjnych wyłączy swoje sieci 2G i 3G do końca 2025 roku i rozszerzy częstotliwości na potrzeby nowych, bardziej wydajnych technologii telefonii komórkowej (4G LTE i 5G). Jeśli Państwa pojazdy poruszają się w ruchu transgranicznym, może dochodzić do wahań dostępności mobilnego połączenia transmisji danych. Już przed faktycznym wycofaniem sieci 2G/3G należy liczyć się z ograniczeniami w korzystaniu z sieci i przerwami w usłudze telematycznej.

Przegląd krajów, w których planowane są wyłączenia sieci

Kraje, których to dotyczy: 2G3G_Network_Availability_Map.pdf.

Wyłączenie ważnych dla nas sieci szerokopasmowych 2G i 3G przez operatorów sieci komórkowych postawiło nas jako producenta przed wyzwaniami. Dlatego zainaugurowaliśmy kampanię „Stay Connected”.  Opracowaliśmy dla Państwa odpowiednie rozwiązanie doposażeniowe, usprawniliśmy procesy warsztatowe i stworzyliśmy pakiet ofert, aby aktualizacja była dla Państwa jak najbardziej komfortowa.

FLEET HEALTH CHECK

Skontaktuj się ze swoją lokalną osobą do kontaktu w sprawie Fleetboard na danym rynku, aby dowiedzieć się, czy i których pojazdów to dotyczy.

Proces wymiany sprzętu

Cztery kroki do pomyślnej wymiany sprzętu:

Zamów sprzęt i uzgodnij termin wizyty w warsztacie

Części do pojazdów Mercedes-Benz: sprawdź w katalogu standardowym (Xentry Parts Information) lub ADANA.

Części do pojazdów innych marek

Pojazd jest modernizowany w warsztacie

Pojazdy Mercedes-Benz: Niezbędne instrukcje montażu są dostępne w Xentry WIS.

Aktualizacja: instrukcja dla pojazdów innych producentów do najnowszej generacji sprzętu

Retrofit: instrukcja dla pojazdów innych producentów (pierwsza instalacja)

Test po wymianie sprzętu

Numer telefonu można znaleźć za pomocą generatora numerów telefonu. W tym celu należy wprowadzić numer ICCID w podanym poniżej linku.

Instrukcja testowania pojazdu

 

Przeprowadź aktywację pojazdu z nowym sprzętem

Po pomyślnej przebudowie należy zlecić aktywację za pomocą poniższego formularza online. Pojazd może opuścić warsztat, aktywacja następuje automatycznie.

 

Aktualizacja: prosimy użyć tego linku do reaktywacji
(tylko dla pojazdów, które były wcześniej aktywne)

Retrofit: Prosimy użyć tego linku do pierwszej aktywacji
(dla pojazdów podczas pierwszej instalacji)

 

Wyszukiwanie numeru telefonu:

AKTYWACJA URZĄDZENIA STERUJĄCEGO

Kontakt: