MASZ PYTANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU?

Dispo Pilot

Jak zresetować DispoPilot.guide?
Reset DispoPilot.guide (1. generacji):
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk załączania/wyłączania znajdujący się na górze wyświetlacza.
2. Następnie krótko naciśnij przycisk Resetu znajdujący się z tyłu wyświetlacza, trzymając jednocześnie wciśnięty przycisk zał./wył.
3. Nie puszczaj przycisku załączania/wyłączania do momentu wyświetlenia się okna dialogowego (niebieski ekran, okno dialogowe w języku angielskim).
4. Puść przycisk załączania/wyłączania i potwierdź okno dialogowe.
5. Urządzenie uruchomi się teraz samoczynnie ponownie. (Info: proces ten potrwa nieco dłużej niż normalne uruchomienie)

Reset DispoPilot.guide (2. generacji):
1. Wyjmij DispoPilot.guide z uchwytu.
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk załączania/wyłączania do momentu wyświetlenia się szarego menu.
3. Naciśnij na „Wyłącz”, aż DispoPilot.guide wyłączy się.
4. Naciśnij przycisk załączania/wyłączania do momentu wyświetlenia się „Ekranu powitalnego”.
5. Załóż DispoPilot.guide ponownie na uchwyt.
6. Naciśnij na OK na „Ekranie powitalnym”.

JEDNOSTKA TELEMATYCZNA

Co mam zrobić, jeśli chcę wymienić sprzęt?
Najpierw zwróć się do pomocy Fleetboard Support lub partnera serwisowego Mercedes-Benz / Fleetboard. Podejmą oni wszystkie dalsze kroki.

POMOC WARSZTATOWA

Do kogo mogę się zwrócić z pytaniami odnośnie instalacji?
Na pytania techniczne odnośnie instalacji chętnie odpowie nasz dział wsparcia technicznego dla warsztatów serwisowych Fleetboard dostępny w języku niemieckim i angielskim.
Telefon:
+49 (0) 7271 98 18 18
od pon. do piątku
godz. 09:00 - 17:00
sobota
godz. 08:00 - 13:00

CYKL ŻYCIA

Jak długo będę mógł korzystać jeszcze z zainstalowanego sprzętu?

Listę z długością cykli życia poszczególnych komponentów sprzętu znajdziesz

tutaj