W asyście ekspertów.

Aby Fleetboard przynosił Państwu jak największy zysk, oferujemy kompleksową analizę procesów transportowych w firmie klienta. Certyfikowani konsultanci Fleetboard dysponujący ugruntowaną wiedzą w dziedzinie motoryzacji, informatyki i poszczególnych branż przeprowadzą sprofilowaną ocenę procesów w firmie i sporządzą ustrukturyzowaną listę potrzeb. Nasi eksperci asystują Państwu wtedy od zarządzania projektem poprzez testy na żywo w trybie pilotażowym aż po końcowy roll-out. Dzięki temu Fleetboard zostaje gładko zaimplementowany w istniejącym systemie komputerowym Państwa firmy.

Proces konsultingowy Fleetboard.

Analiza

W pierwszej fazie analizujemy wspólnie procesy flotowe i transportowe oraz omawiamy stawiane przez Państwa wymogi. W ramach zarządzania projektem zapewniamy Państwu przez cały czas stałą osobę kontaktową.

Realizacja

W oparciu o wyniki tej analizy opracowujemy wspólnie plan roll-outu, uwzględniający omówione wcześniej wymogi.

Faza pilotażowa

Pierwsze testy na żywo w Państwa zakładzie oraz dzień kontrolny z wybranymi użytkownikami pokazują nam, co działa już poprawnie, a gdzie ewentualnie konieczne są poprawki.

Roll-out

Następuje skonfigurowanie i aktywowanie urządzeń końcowych w Państwa samochodach. Z myślą o sprawnej eksploatacji Państwa personel przechodzi zindywidualizowane szkolenie użytkowe.

Eksploatacja

Od tego momentu, dysponując sieciową łącznością, mogą Państwo wykorzystywać Fleetboard do usprawniania swojej codziennej działalności biznesowej. Na życzenie mogą Państwu nadal asystować nasi eksperci od łączności sieciowej.