Mercedes-Benz Trucks Polska Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa

Tel +48 22 312 50 80

www.mercedes-benz-trucks.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000740228
Kapitał zakładowy: 330800 000 PLN
NIP: 5223131109
BDO: 000108923

Zarząd:
Przemysław Hubert Rajewski (Prezes Zarządu),
Magdalena Urszula Konarska (Wiceprezes Zarządu).
 

Prawa autorskie

Copyright Daimler. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie zamieszczone teksty, zdjęcia, ilustracje, pliki dźwiękowe, filmy i animacje, a także ich układy są chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami o ochronie własności intelektualnej. Zabrania się ich kopiowania, modyfikowania i wykorzystywania na innych stronach internetowych w celach komercyjnych, a także udostępniania ich osobom trzecim. Na niektórych stronach internetowych należących do firmy Daimler znajdują się również obrazy chronione prawami autorskimi należącymi do osób, które je udostępniły.

Gwarancja

Firma Daimler udostępnia niniejsze informacje, nie udzielając żadnych gwarancji ani zapewnień czy to wyraźnych wprost, czy to dorozumianych. Wyklucza się również jakiekolwiek dorozumiane gwarancje dotyczące przydatności handlowej, przydatności do określonych zastosowań i braku naruszenia przepisów i patentów. Chociaż jak zakładamy, podane przez nas informacje są dokładne, to jednak mogą zawierać błędy i nieścisłości.

Prawa licencyjne

Firma Daimler pragnie zaoferować Państwu innowacyjny program internetowy dostarczający wielu interesujących informacji. W związku z tym mamy nadzieję, że spodoba się Państwu nasz pomysł tak samo, jak nam. Prosimy jednak pamiętać, że firma Daimler musi chronić swoją własność intelektualną, w tym patenty i prawa autorskie, a strony internetowe nie mogą przyznawać żadnych praw licencyjnych do własności intelektualnej firmy Daimler.