Pełne wykorzystanie kierowców. Przestrzeganie reguł.

Ustawowe wymogi w zakresie czasów kierowania pojazdem i czasów odpoczynku nie pozostawiają żadnego marginesu tolerancji, a ich naruszanie grozi karami pieniężnymi. Z drugiej strony, efektywne wykorzystanie personelu znacząco wpływa na konkurencyjność firmy. Rejestracja czasu Fleetboard daje Państwu szczegółowy wgląd w czasy kierowania pojazdem i czasy odpoczynku poszczególnych kierowców. Uzyskują Państwo wtedy również informacje o początku zmiany, o dokonanych skróceniach czasu odpoczynku i wydłużeniach czasu kierowania pojazdem, prognozowany pozostały czas kierowania oraz wiele innych informacji. Taki zasób danych znakomicie ułatwia racjonalne planowanie kursów oraz wypełnianie przepisów.

Korzyści dla Państwa

Łatwiejsze zapobieganie grzywnom.

Grzywien najlepiej się wystrzegać. Jednym rzutem oka mogą Państwo ogarnąć historię aktywności swoich kierowców, aby łatwiej dbać o przestrzeganie ustawowych wymogów.

Efektywne planowanie jazd.

Jeszcze lepsza racjonalizacja pracy kierowców, planowanie zleceń na bazie czasów kierowania pojazdem, czasów pracy i czasów odpoczynku – tych zarejestrowanych oraz tych nadal wolnych.

Nieodzowna baza: szczegółowe informacje.

Wszystkie czasy na jednym widoku.

W usłudze Rejestracja czasu Fleetboard zobaczą Państwo na Kokpicie godzinę rozpoczęcia zmiany, czasy kierowania pojazdem, czasy pracy i czasy odpoczynku, a także skrócenia czasu odpoczynku i wydłużenia czasu kierowania. Przekroczenia dozwolonych czasów są automatycznie zaznaczane. Generowanie prognoz pozostałego czasu kierowania pojazdem.

Eksport CSV: fakty prosto do ręki.

Wszystkie dane z usługi Rejestracja czasu można pobierać w formie raportu CSV i w razie potrzeby przetwarzać powszechnie dostępnymi programami biurowymi lub edytorami.

Wymagania wstępne

Truck Data Center

Do korzystania z Rejestracji czasu Fleetboard potrzebny jest Truck Data Center, czyli komputer pokładowy Fleetboard.

Podłączony do cyfrowego tachografu, umożliwia on w każdej chwili dostęp również do wszystkich istotnych danych kierowców.

Tachograf cyfrowy

Dodatkowo oprócz komputera pokładowego konieczny jestcyfrowy tachograf wyposażony w złącze D8.

Rozwiązania te są uzupełnieniem usługi Rejestracja czasu

Kokpit Fleetboard

Kokpit Fleetboard umożliwia szybką i szczegółową analizę danych, które nadsyłane są w usługach Fleetboard, a także czytelnie prezentuje wyniki tej analizy.

Pobieranie danych z kart kierowców i pamięci masowych Fleetboard

Oszczędność czasu i zasobów: zautomatyzowane zapisywanie wszystkich ważnych danych kierowców oraz zawartości pamięci masowych – w sposób regularny, certyfikowany przez DEKRA i zgodnie z obowiązującymi przepisami: dzięki usłudze Pobieranie danych z kart kierowców i pamięci masowych Fleetboard.

Mapping Fleetboard

Szeroki ogląd sytuacji: cała flota na jednej mapie – w usłudze Mapping Fleetboard widać status i położenie poszczególnych samochodów.

Fleetboard Consulting

Nie trzeba opuszczać dobrze znanego otoczenia: Fleetboard pozwala wprowadzać wszystkie dane z Rejestracji czasu do własnego oprogramowania spedycyjnego.