Cenny informator dla kierowcy.

Dokądkolwiek jeżdżą Państwa kierowcy, potrzebują oni informacji dokładnie tam, gdzie akurat są. Aplikacja Fleetboard Driver.app wreszcie daje kierowcom bezpośredni dostęp do danych z modułów Gospodarka czasem Fleetboard i Analiza użytkowania pojazdu Fleetboard, wzmacniając ich motywację do pracy i kondycję fizyczną.

Korzyści dla Państwa

Obniżyć koszty paliwa.

Warto mieć bezpośredni feedback: Państwa kierowcy będą dostawali zwrotne sygnały na temat ekonomiczności swojego stylu jazdy. Dzięki temu wszyscy będą mogli lepiej starać się o racjonalny sposób prowadzenia i wnieść swoją cegiełkę do obniżania kosztów paliwa w firmie.

Jazdy zgodne z przepisami.

Przyda się Państwu orientacja w aktualnych czasach kierowania pojazdem i odpoczynku. Wtedy bowiem mogą Państwo zadbać o to, by kierowcy stosowali się do regulacji ustawowych.

Wszystkie użyteczne informacje. W jednej aplikacji.

Time Manager: kontrola nad czasami kierowania pojazdem i czasami odpoczynku.

Time Manager daje kierowcy w każdej chwili możliwość wglądu w swój aktualny czas kierowania pojazdem (również w ujęciu tygodniowym) i czas odpoczynku; konieczność zrobienia przerwy sygnalizowana jest alarmem.

Performance Coach: Uczciwa ocena za lepsze osiągi.

Performance Coach podaje kierowcy jego ocenę za styl jazdy, a także inne szczegóły dotyczące ostatnich kursów.

My Truck: aktualne informacje o samochodzie.

Funkcja My Truck przeznaczona jest dla pojazdów Mercedes Benz. Pokazywany jest w niej bieżący stan licznika km i statystyka używania PPC, a także poziom AdBlue i oleju napędowego w samochodzie ciężarowym.

Wersje językowe: dla kierowców z całego świata.

Aplikacja Fleetboard Driver.app jest dostępna w 24 językach.

Aplikacja: bezpłatnie w sklepie Google Play Store.

Aplikacja ta jest dostępna bezpłatnie dla kierowców w 29 krajach UE w sklepie Google Play Store. Wystarczy aktywować kierowcę jako użytkownika w Kokpicie Fleetboard.

Wymagania wstępne

Urządzenie końcowe

Korzystanie z tej aplikacji wymaga urządzenia końcowego kompatybilnego z systemem Android, smartfona lub tabletu.

Usługi Fleetboard

Do korzystania z aplikacji potrzebne są usługi Fleetboard: Analiza użytkowania pojazdu i Rejestracja czasu – centrala musi te usługi zamówić. Następnie można aktywować kierowców.

Rozwiązania te są uzupełnieniem aplikacji Driver.app

Rejestracja czasu Fleetboard

Nowe perspektywy, racjonalniejsze planowanie: wykorzystując zapisywane czasy kierowania pojazdem i czasy odpoczynku można zwiększyć efektywność pracy kierowców.

Analiza użytkowania pojazdu Fleetboard

Odkryj zaskakujący potencjał racjonalizacji – wykorzystując dane od swoich kierowców oraz z usługi Analiza użytkowania pojazdu Fleetboard.