MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE NASZYCH USŁUG?

Fleetboard Portal

Czym jest nowy portal Fleetboard i czym różni się on od aktualnego rozwiązania stacjonarnego?

Nowy internetowy portal Fleetboard Portal zastępuje aplikację desktopową „Cockpit” i oferuje nowoczesny interfejs użytkownika, intuicyjny design oraz integrację znanych i nowych usług, takich jak Mercedes Benz Uptime czy zarządzanie ładowaniem dla pojazdów z napędem elektrycznym.

 • Rozwiązanie internetowe z uwierzytelnieniem dwuskładnikowym
 • Brak instalacji, a dzięki temu szybsze cykle aktualizacji
 • Elastyczne zarządzanie pojazdami (zasoby) i flotą (użytkownicy).
 • Zarządzanie użytkownikami oparte na zaproszeniach

Jakie funkcje oferuje nowy portal Fleetboard?

Nowy portal Fleetboard jest stale udoskonalany. Aktualne informacje można znaleźć na stronie: https://my.fleetboard.com/legal/en/servicedescription.html

Komu udostępnia się nowy portal Fleetboard i jak z niego korzystać?

Jeśli zamówiony zakres usług odpowiada umowie i aktualnemu stanowi rozwoju, można skorzystać z nowego portalu Fleetboard. Równoległe korzystanie z nowego portalu i Fleetboard Cockpit jest możliwe tylko w ograniczonym zakresie. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z partnerem handlowym

Jakie są wymagania systemowe i sprzętowe dla nowego portalu?

Zawarty sprzęt powinien pod względem technicznym umożliwiać korzystanie z chmury.

 • CTP1 126.400.900 Zulu/ CTP2 139.201.906 ATLANT RC02
 • TP5 122.240.900 Zulu

TP4 będzie obsługiwany w późniejszym czasie.

Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Safari w aktualnej wersji

Aktualne informacje można znaleźć na stronie: https://my.fleetboard.com/legal/en/servicedescription.html

Jak uzyskać dostęp do portalu FB i jak się zalogować?

Do korzystania z portalu Fleetboard konieczna jest umowa ramowa Fleetboard lub umowa Mercedes-Benz Uptime. Dostęp do portalu jest możliwy tylko po zaproszeniu przez system lub przez już zarejestrowanych użytkowników, przy czym udostępniane są nowe dane dostępowe. Po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji portal jest do dyspozycji użytkownika: wideo

Dlaczego podczas logowania wymagane jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe?

Aby utrudnić nieautoryzowany dostęp do usług, wymagane jest uwierzytelnienie dwuskładnikowe. Potrzebna jest do tego odpowiednia aplikacja na smartfon, np.

 • Google Authenticator
 • Microsoft Authenticator

Zainstaluj odpowiednią aplikację na swoim smartfonie lub pulpicie, aby móc się uwierzytelnić. Uwierzytelnienie jest ważne przez 30 dni

Czy coś się zmienia w zakresie aktywacji/dezaktywacji pojazdu?

Procedura aktywacji/dezaktywacji pojazdu nie uległa zmianie: https://www.fleetboard.pl/uslugi-serwisowe-i-kontakt/online-support-center/

Charge Management

Czy usługa „Zarządzanie ładowaniem” działa z moimi istniejącymi stacjami ładowania?

Obecnie obsługujemy stacje ładowania (naszych partnerów) Siemens i Engie. Codziennie dodajemy do naszej listy kolejne stacje ładowania i dostawców. Możemy obsługiwać wszystkie stacje ładowania z protokołami ISO15118 i OCPP 1.6.

Czy usługa „Zarządzanie ładowaniem” obsługuje publiczną sieć ładowania?    

Obecnie nie obsługujemy publicznej sieci ładowania, ale jedynie stacje ładowania zajezdni. Zapewnimy wsparcie również w przypadku dalszego rozwoju publicznej sieci ładowania wysokonapięciowego.

Gdzie można uzyskać informacje na temat poziomu naładowania akumulatora i pozostałego zasięgu?

Dane dotyczące poziomu naładowania akumulatora i pozostałego przebiegu pochodzą bezpośrednio z pojazdu.

Czy stacja ładująca komunikuje się bezpośrednio z naszym backendem lub backendem Siemens, a następnie z nami poprzez interfejs?    

Stacja ładowania komunikuje się bezpośrednio z naszym backendem za pomocą karty SIM lub poprzez połączenie internetowe klienta

Czy obowiązuje limit obciążenia na pojazd czy dla całej stacji ładowania?

Dla całej stacji ładowania. Rozdziela ona następnie moc w zależności od możliwości przyjęcia pojazdów, w razie potrzeby na kilka złączy podłączonych jednocześnie.

Kto może mi pomóc w przypadku problemu z moją stacją ładowania?    

Tak, nasz 1. poziom przekazuje w przypadku problemu ze sprzętem do odpowiedniego 2. poziomu producenta (tylko w przypadku oficjalnych partnerów, tj. Siemens i EV-BOX).

Czy stacje ładowania są na razie dostępne tylko w Niemczech?

Nie, na wszystkich rynkach eActrosa współpracujemy z partnerem stacji ładowania, który został zdefiniowany dla rynku (Siemens lub Engie/EV-BOX).

Mercedes-Benz Uptime

Gdzie znajdę moje informacje o Mercedes-Benz Uptime?

Twój portal Mercedes-Benz Uptime jest zintegrowany z nowym portalem Fleetboard.  

Czy usługi Fleetboard są obowiązkowe dla MB Uptime?

Nie, nie są. Mercedes-Benz Uptime jest częścią umowy serwisowej bazującej na pojeździe i nie jest częścią umowy ramowej Fleetboard.

Czy jest dostępna funkcja automatycznego przypomnienia dla użytkowników/klientów na wypadek usunięcia lub niedostępności partnera serwisowego Mercedes-Benz?

Jeśli partner serwisowy nie jest już dostępny (np.  z powodu zamknięcia punktu serwisowego), odpowiedni samochód ciężarowy zostaje przypisany do warsztatu ustawionego jako standardowy. To samo dotyczy standardowej osoby do kontaktu.

Ile osób do kontaktu może przyporządkować klient do każdego pojazdu?

Do każdego samochodu ciężarowego można przypisać maksymalnie trzy osoby do kontaktu. Oczywiście nie muszą to być te same osoby w przypadku każdego pojazdu. Dlatego liczba osób do kontaktu może być łącznie wyższa.

Jak oceniany jest stan akumulatora (State of Health, SoH)?

Stan wskazuje, jaki procent pojemności znamionowej akumulatora wysokonapięciowego może być jeszcze wykorzystany. Ta wartość jest wskaźnikiem stanu akumulatora wysokonapięciowego.

Jak obliczyć liczbę równoważnych pełnych cykli (akumulatora)?

W celu obliczenia równoważnych pełnych cykli sumowany jest przepływ energii w procesach ładowania i rozładowywania. Równoważny pełny cykl odpowiada podwójnej energii znamionowej akumulatora wysokonapięciowego.

Czy wymiana zespołu akumulatora jest uwzględniana przy stanie akumulatora i liczbie cykli?

Wartość stanu wyświetlana w portalu Fleetboard przedstawia zawsze minimalny poziom wszystkich zainstalowanych zespołów akumulatora. Wartość ta nie zmienia się zatem, jeśli wymieniony zespół akumulatora nie był tym z najniższym poziomem.

Cockpit

Jakie są wymagania systemowe dla usługi Fleetboard Cockpit?
Fleetboard zaleca spełnienie co najmniej następujących wymagań systemowych, które umożliwią optymalne korzystanie z usług Fleetboard:
Wymagania systemowe

Jak wykonać aktualizację Fleetboard Cockpit?
Aktualizację można uruchomić w aplikacji Cockpit Client pod zakładką Pomoc/aktualizacja

Skąd można pobrać Fleetboard Cockpit?
Najnowszą wersję znajdziesz pod linkiem: 
Wersje Kokpitu

REJESTRACJA CZASU

Czy w usłudze Rejestracji czasu Fleetboard uwzględnić można również trasy obsługiwane przez dwóch kierowców?
Usługa Rejestracji czasu Fleetboard pozwala na wyświetlanie danych drugiego kierowcy.

POBIERANIE DANYCH Z PAMIĘCI MASOWEJ I (KART KIEROWCY)

Które czytniki kart poleca Fleetboard?
Fleetboard poleca czytnik kart OMNIKEY 3121 USB.

Kto zajmuje się administrowaniem czytnika kart?
Za podłączenie czytnika kart i zainstalowanie niezbędnych sterowników odpowiedzialność ponosi klient.

Kto udostępnia czytnik kart?
Klient udostępnia swój własny czytnik kart.

Jak można zmienić częstotliwość pobierania danych z pamięci masowej?
Częstotliwość (maks. co 30 dni) pobierania danych z pamięci masowej można ustawić indywidualnie w Fleetboard Cockpit.

Jakie są możliwości zarządzania pobieraniem danych z karty kierowcy?
Pobieraniem danych z karty kierowcy można administrować w Fleetboard Cockpit. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w podręczniku Fleetboard Cockpit.

DispoPilot.guide

Jak zainstalować aktualizację map dla DispoPilot.guide (2. generacji)?
Plik instalacyjny i dodatkowe informacje na temat pobierania/instalacji można znaleźć na stronie: Aktualizacja map

HASŁO

Zapomniałem hasła użytkownika. Co mam zrobić?
Najpierw skontaktuj się ze swoim wewnętrznym administratorem Fleetboard.
Jeśli nie jest on Ci znany, to skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta w Online Support Center

SOAP

Czy Fleetboard oferuje możliwość integracji SOAP?
W celu umożliwienia wykorzystywania danych telematycznych Fleetboard we własnych, stosowanych przez użytkownika systemach informatycznych, Fleetboard oferuje interfejs SOAP.
Więcej informacji można znaleźć tutaj:  https://webservices.fleetboard.com
Pytania techniczne prosimy kierować na: webservices@fleetboard.com

INTELIGENTNY TACHOGRAF

Twój pojazd ma zainstalowany inteligentny tachograf. Co należy uwzględnić?

 • Od daty 15.06.2019 wszystkie noworejestrowane pojazdy będą wyposażone w tachograf inteligentny (DTCO 4.0 / tachograf drugiej generacji)
 • Wdrożenie nowych inteligentnych tachografów oznacza również konieczność wymiany aktualnych kart warsztatowych, przedsiębiorstwa i kierowców na nowe (karty drugiej generacji)
 • Tachografy inteligentne można konfigurować wyłącznie za pomocą kart warsztatowych drugiej generacji
 • Z aktualnych kart przedsiębiorstwa i kierowców można korzystać dalej. Po upływie ich ważności zostaną one wymienione na karty drugiej generacji

Uwaga:

 • Pojazdy wyposażone w tachograf inteligentny nie obsługują komputera pokładowego Fleetboard TP4
 • Pojazdy wyposażone w tachograf inteligentny muszą być wyposażone w komputer pokładowy Fleetboard TP5 / cTP
 • Klienci korzystać muszą z najnowszej wersji Fleetboard Cockpit (1.28 lub nowszej)

MASZ PYTANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU?

Dispo Pilot

Jak zresetować DispoPilot.guide?
Reset DispoPilot.guide (1. generacji):
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk załączania/wyłączania znajdujący się na górze wyświetlacza.
2. Następnie krótko naciśnij przycisk Resetu znajdujący się z tyłu wyświetlacza, trzymając jednocześnie wciśnięty przycisk zał./wył.
3. Nie puszczaj przycisku załączania/wyłączania do momentu wyświetlenia się okna dialogowego (niebieski ekran, okno dialogowe w języku angielskim).
4. Puść przycisk załączania/wyłączania i potwierdź okno dialogowe.
5. Urządzenie uruchomi się teraz samoczynnie ponownie. (Info: proces ten potrwa nieco dłużej niż normalne uruchomienie)

Reset DispoPilot.guide (2. generacji):
1. Wyjmij DispoPilot.guide z uchwytu.
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk załączania/wyłączania do momentu wyświetlenia się szarego menu.
3. Naciśnij na „Wyłącz”, aż DispoPilot.guide wyłączy się.
4. Naciśnij przycisk załączania/wyłączania do momentu wyświetlenia się „Ekranu powitalnego”.
5. Załóż DispoPilot.guide ponownie na uchwyt.
6. Naciśnij na OK na „Ekranie powitalnym”.

JEDNOSTKA TELEMATYCZNA

Co mam zrobić, jeśli chcę wymienić sprzęt?
Najpierw zwróć się do pomocy Fleetboard Support lub partnera serwisowego Mercedes-Benz / Fleetboard. Podejmą oni wszystkie dalsze kroki.

POMOC WARSZTATOWA

Do kogo mogę się zwrócić z pytaniami odnośnie instalacji?
Na pytania techniczne odnośnie instalacji chętnie odpowie nasz dział wsparcia technicznego dla warsztatów serwisowych Fleetboard dostępny w języku niemieckim i angielskim.
Telefon:
+49 (0) 7271 98 18 18
od pon. do piątku
godz. 09:00 - 17:00
sobota
godz. 08:00 - 13:00

CYKL ŻYCIA

Jak długo będę mógł korzystać jeszcze z zainstalowanego sprzętu?

Listę z długością cykli życia poszczególnych komponentów sprzętu znajdziesz

tutaj

MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE AKTYWACJI/ DEZAKTYWACJI?

AKTYWACJA

Jakie czynniki mają wpływ na czas aktywacji?
Czas aktywacji zależy od wielu różnych czynników, takich jak przykładowo zainstalowany sprzęt i zasięg sieci komórkowej. Podczas aktywacji przynajmniej raz dziennie należy załączyć zapłon pojazdu.

Jak można aktywować pojazd?
Pojazd aktywuje się za pomocą formularza pomocy online z 
Online Support Center

DEZAKTYWACJA

Jak można dezaktywować pojazd?
Pojazd dezaktywuje się za pomocą formularza pomocy online z 
Online Support Center

MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE FAKTUR/ UMOWY?

UMOWA

Gdzie znajdę numer umowy i numer klienta?
Numer umowy to 10-cyfrowy numer znajdujący się na umowie, który zaczyna się od „14”. Numer klienta to numer 5- lub 6-cyfrowy, również znajdujący się na umowie.

Czy mogę zamienić umowę usługi Zarządzania transportem na usługę Messaging?
Taka zmiana umowy jest możliwa. W tym celu konieczna jest zmiana umowy ramowej. W tym celu skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym: Kontakty handlowe.

Jak długo dane zapisywane są w systemie Fleetboard?
W zależności od rodzaju danych obowiązują różne okresy zapisywania danych - więcej szczegółów można znaleźć w polityce ochrony danych Fleetboard.

Gdzie znaleźć można zestawienie wszystkich zamówionych usług?
Wszystkie zamówione usługi znajdziesz w potwierdzeniu zawarcia umowy.

FAKTURA

Dlaczego muszę zapłacić opłatę za przyłączenie i/lub opłatę roczną?
Opłata za przyłączenie i/lub opłata roczna stanowi część składową umowy zawartej z Fleetboard.

Dlaczego naliczana jest opłata za pojazd, choć nie znajduje się on już we flocie?
Wydaje się, że pojazd nie został dezaktywowany. Pojazd, z którego użytkownik już nie korzysta, zawsze można dezaktywować za pomocą formularza online dostępnego w Internecie. Jeśli pojazd został sprzedany lub zwrócony, to konieczne będzie dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia, np. umowy z leasingodawcą lub umowy sprzedaży.     

Kiedy wystawiane są faktury?
Faktury wystawiane są zawsze na początku miesiąca.

FLOTA PARTNERSKA

Chciałbym złożyć wniosek o flotę partnerską. Co mam zrobić?
W tym celu należy wybrać w Online Support Center w zakładce „Pomoc administracyjna” najpierw „Powiązanie z flotą partnerów”, a następnie „Zleć powiązanie”.

Uwaga! Formularz musi być podpisany przez uprawnioną osobę floty właściciela.

MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE APLIKACJI FLEETBOARD?

Fleet.app

Jakie funkcje oferuje Fleetboard Fleet.app?
> Analiza Użytkowania z oceną stylu jazdy i stopnia trudności (w odniesieniu do pojazdu i kierowcy)
> Rejestr Tras (pozycja, przebieg trasy)
> Wysyłanie wiadomości tekstowych do kierowców
> Zestawienie prognoz czasu jazdy
> Czas jazdy i spoczynku

Skąd mogę pobrać aplikację Fleetboard Fleet.app?
Aplikacje Fleetboard pobrać można z Google Play Store lub Apple App Store.

Fleetboard Driver

Jakie funkcje oferuje aplikacja Fleetboard Driver?
Ważne informacje dla kierowców, pochodzące z usług Zarządzania Czasem, Analizy Użytkowania oraz usługi Track and Trace.

Jak można zmienić numer karty kierowcy w aplikacji Fleetboard Driver?
Zaloguj się do aplikacji Fleetboard Driver podając w tym celu swój adres e-mail oraz osobiste hasło.
W zakładce „Mój profil” możesz zmienić numer karty kierowcy w zakładce „Zamień kartę kierowcy”.

Jak zarejestrować kierowcę w aplikacji Fleetboard Driver?
1. Zarejestruj się w aplikacji podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail, język, hasło i zgadzając się na ogólne warunki.
2. Otrzymasz następnie e-maila, którego trzeba potwierdzić.

Skąd pobrać można aplikację Fleetboard Driver?
Aplikacje Fleetboard pobrać można z Google Play Store, Apple App Store lub Mercedes-Benz Truck App Portal.

WYMAGANIA

Jakie usługi należy zamówić, aby w widokach Performance Coach, Time Manager i Moja Ciężarówka w aplikacji Fleetboard Driver wyświetlane były odpowiednie dane?
W celu aktywowania widoków zamówić należy odpowiednie usługi:
Aby korzystać z widoku Time Manager należy zamówić usługę Rejestracji Czasu.
Aby korzystać z widoku Performance Coach a należy zamówić usługę Analizy Użytkowania.
Aby korzystać z widoku Moja Ciężarówka należy zamówić usługę Track & Trace.

Czy kierowca ma dostęp do informacji zawartych w widokach Performance Coach, Time Manager i Mojej Ciężarówki?
1. Po rejestracji i pierwszym logowaniu wyświetlone zostanie polecenie weryfikacji karty kierowcy.
2. Wykonać wszystkie cztery kolejne kroki.
3. Wpisać swoją kartę kierowcy i kraj jej wystawienia w aplikacji.
4. Wpisać przebieg pojazdu Fleetboard, w którym założona jest karta kierowcy.
5. Pojeździć pojazdem przez czas około  15 minut, aby system przesłał odpowiednie dane.
6. Fleetboard sprawdza automatycznie, czy dane wpisane do aplikacji są zgodne z danymi, które posiada Fleetboard.
7. (Uwaga, weryfikacja może potrwać nawet 24 godziny).
8. Jeśli weryfikacja przebiegła pomyślnie, to dyspozytor otrzyma automatyczną wiadomość w Cockpicie potwierdzającą dane.
9. Po potwierdzeniu danych, będą one wyświetlane w aplikacji.
10. Jeśli weryfikacja się nie powiedzie, to należy skontrolować podane dane i powtórzyć proces weryfikacji karty kierowcy.
11. Jeśli weryfikacja pomimo to nie powiedzie się, to prosimy o kontakt bezpośrednio przez dane kontaktowe w aplikacji.

KONTAKT

KONTAKT

Jestem zainteresowany produktami/usługami Fleetboard. Do kogo mam się zwrócić?
Lista naszych przedstawicieli handlowych: Kontakty handlowe

Gdzie mogę wysłać podanie o pracę/ dowiedzieć się o statusie rozpatrzenia podania?
Podania o pracę należy składać na stronie www.daimler.com/career. Na tym portalu możesz sprawdzić również aktualny status rozpatrzenia podania o pracę.

Gdzie można zamówić materiały reklamowe Fleetboard?
Nasze materiały reklamowe nie są przeznaczone do sprzedaży. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.