Wszystkie dane. W jednym systemie.

Szczegółowe dane dotyczące samochodów oraz ich naczep/przyczep są z reguły przechowywane w różnych systemach. A to utrudnia orientację, zwłaszcza gdy realizacja zleceń nie idzie zgodnie z planem. Aby móc lepiej koordynować pracę floty, najlepiej zebrać wszystkie istotne informacje w jednym miejscu. Usługa Fleetboard Trailer Management łączy ze sobą istotne dane samochodów i naczep/przyczep, zapewniając pełną transparentność całej floty – wszystko pod okiem, w Kokpicie Fleetboard.

Korzyści dla Państwa

Solidne powiązanie danych. Czytelne zestawienie.

Zbiorczy widok istotnych informacji dotyczących samochodów i naczep/przyczep: usługa Trailer Data daje Państwu znakomitą bazę do szybkiego zorientowania się w całokształcie.

Natychmiastowe dostrzeganie nieprawidłowości. Szybkie reagowanie.

Oferujemy Państwu sposób na utrzymanie nieprzerwanej zdolności do działania: korzystając z usługi Trailer Data będą Państwo mieli wgląd w aktualne zdarzenia, mogąc w każdej chwili zareagować, także podczas trwania kursu.

Prawidłowe dokumentowanie. Spełnianie ustawowej powinności.

Spełnianie obowiązku dokumentowania, bez większych nakładów: w usłudze Trailer Data można wyświetlić na Kokpicie Fleetboard dane chłodnicze. Pozwala to śledzić ciągłość łańcucha chłodniczego.  

Łatwe ściąganie danych. I bezproblemowe ich łączenie.

Fleetboard uwolni Państwa od konieczności podłączania się do każdego dostawcy usług telematycznych dla naczep/przyczep (TTSP). Informacje z naczep/przyczep dostarczane przez nasze firmy partnerskie Cargobull Telematics i Krone Telematics można bowiem ściągać przez jedno złącze.

Efektywne zarządzanie naczepami i przyczepami.

Komunikaty o statusie: aby wiedzieć na bieżąco, co się dzieje.

Co aktualnie dzieje się w Państwa samochodach i naczepach/przyczepach? W usłudze Trailer Data będą Państwo otrzymywali komunikaty o statusie, na przykład dotyczące zapłonu, prędkości jazdy, stanu drzwi oraz przebiegu km.

Szczegółowe zestawienie: aby wiedzieć, czy wszystko idzie, jak należy.

Jak miewają się Państwa naczepy i przyczepy? W usłudze Fleetboard Trailer Data będą Państwo otrzymywali wszystkie istotne informacje, podzielone tematycznie na statusy, wyposażenie techniczne i chłodzenie. Kontrolując ciągłość łańcuchów chłodniczych mogą Państwo spojrzeć na wykresy temperatury wnętrza dla definiowalnych przedziałów czasowych.

Mocni kooperanci

Za zbieranie i przesyłanie danych z naczep/przyczep odpowiedzialny jest każdy dostawca usług telematycznych dla naczep/przyczep (TTSP).

Cargobull Telematics

Dowiedz się więcej

Krone Telematics

Dowiedz się więcej

Fleetboard Trailer ID

Identyfikacja naczepy/przyczepy: aby wiedzieć, którą naczepę/przyczepę ma aktualnie dany samochód.

Która naczepa/przyczepa z którym samochodem? W usłudze Fleetboard Trailer ID naczepa/przyczepa jest powiązana z kierowcą, pojazdem i zleceniem.

Wstępne wymagania do usługi Fleetboard Trailer Management

Truck Data Center

Do korzystania z usługi Fleetboard Trailer ID potrzebny jest Truck Data Center, czyli komputer pokładowy Fleetboard.

Kokpit Fleetboard

Łączenie i wyświetlanie danych z naczep/przyczep w usługach Trailer Data i Trailer ID wymaga Kokpitu Fleetboard w wersji 1.21 lub wyższej.

Telematyka dla naczep/przyczep

Aby korzystać z usługi Trailer Data, trzeba oprócz aktywnej umowy z Fleetboard zawrzeć dodatkową umowę z dostawcą usług telematycznych dla naczep/przyczep (TTSP) wskazanych przez Fleetboard. Partnerami Fleetboard w tym zakresie są firmy Schmitz Cargobull Telematics oraz Krone Telematics.

Rozwiązania te stanowią uzupełnienie usługi Trailer Management

Fleetboard Disposition

Efektywniejsze sterowanie zleceniami – w usłudze Fleetboard Disposition.

Mapping Fleetboard

Określanie dokładnego położenia samochodów i naczep/przyczep – w usłudze Mapping Fleetboard.