Gładka komunikacja. Bez nieporozumień.

Mając na względzie dobro floty, najlepiej unikać omyłkowych jazd i nakładania drogi. Najlepszym na to sposobem będzie zadbanie o gładką komunikację wolną od nieporozumień. Oferujemy Państwu dwukierunkową komunikację z kierowcami oraz możliwość przesyłania im geokodowanych celów, bezpośrednio wprowadzanych do nawigacji. Łatwo, efektywnie, w całej Europie. W usłudze Fleetboard Messaging.

Korzyści dla Państwa

Jasne instrukcje. Mniej błędów.

Nieskomplikowana, dwukierunkowa komunikacja pozwoli Państwu uniknąć przekłamań w dialogu między kierowcami a dyspozytorem. Ważne informacje będą dochodziły bez błędów.

Lepiej ograniczać koszty. A nie wiadomości.

Usługa Fleetboard Messaging ryczałtowo obejmuje teren całej Europy, co pozwoli Państwu zredukować koszty komunikacji.

Najlepsze są informacje otrzymywane bezpośrednio.

Adresy geokodowane: nieskomplikowane przesyłanie.

Geokodowane adresy i dane są przesyłane bezpośrednio. Kierowca może kilkoma kliknięciami wprowadzić taką informację do swojej nawigacji.

Potwierdzenia odbioru i przeczytania: żeby wiedzieć, czy wiadomości docierają.

Po każdym wysłaniu wiadomości przesyłane jest do centrali potwierdzenie jej odbioru oraz przeczytania.

Wymagania wstępne

Truck Data Center

Do korzystania z usługi Messaging porzebny jest Truck Data Center – komputer pokładowy Fleetboard.

Fleetboard DispoPilot.guide lub DispoPilot.app

Do usługi Messaging potrzebny jest Fleetboard DispoPilot.guide lub urządzenie końcowe kompatybilne z systemem Android i posiadające aplikację DispoPilot.app.

Rozwiązania te stanowią uzupełnienie usługi Messaging

Kokpit Fleetboard

Centrala dowodzenia: aby widzieli Państwo, jak przebiega komunikacja z kierowcami.

Mapping Fleetboard

Sprawdzanie aktualnego położenia – w dowolnej chwili.