Mercedes-Benz Trucks Polska Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa

Tel +48 22 312 50 80

www.mercedes-benz-trucks.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000740228
Kapitał zakładowy: 330800 000 PLN
NIP: 5223131109
BDO: 000108923

Zarząd:
Przemysław Hubert Rajewski (Prezes Zarządu),
Magdalena Urszula Konarska (Wiceprezes Zarządu).
 

Prawa autorskie

Copyright Daimler AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie zamieszczone teksty, zdjęcia, ilustracje, pliki dźwiękowe, filmy i animacje, a także ich układy na stronach internetowych firmy Daimler są chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami o ochronie własności intelektualnej. Obiektów tych nie można kopiować do użytku ani dystrybucji o charakterze komercyjnym, nie można ich również modyfikować ani wysyłać na inne strony internetowe. Na niektórych stronach internetowych firmy Daimler znajdują się również inne materiały chronione prawami autorskimi ich dostawców.

Odmiany produktu

Niektóre informacje, ilustracje i zdjęcia związane z produktami znajdujące się na niniejszej stronie internetowej mogły zostać przygotowane do ogólnego użytku na stronach internetowych firmy Daimler dostępnych w różnych krajach na całym świecie. W związku z tym niektóre informacje i akcesoria, które nie są dostępne w pewnych krajach ze względu na specyficzne wymagania rynku lokalnego albo ze względu na lokalne przepisy obowiązujące w tych krajach, mogą być dostępne tylko w innych specyfikacjach i konfiguracjach.

Jeżeli interesuje Państwa konkretny model pojazdu, lakier, opcja lub akcesoria prezentowane na stronie internetowej i nie są Państwo pewni, czy są one dostępne w Państwa lokalizacji lub czy mają taką samą specyfikację, prosimy o kontakt z firmą Daimler lub lokalnym autoryzowanym dealerem w sprawie danego produktu i w celu uzyskania aktualnych informacji w miejscu, gdzie Państwo przebywają.

Ceny

Wszystkie podane ceny to sugerowane ceny detaliczne. Ceny są aktualne w chwili ogłoszenia i mogą się zmienić bez powiadomienia.

 

Znaki handlowe

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki umieszczone na stronach internetowych firmy Daimler są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Daimler; dotyczy to zwłaszcza tabliczek z nazwą modelu oraz logo i emblematów firmowych.

Brak licencji

Firma Daimler dołożyła wszelkich starań, aby móc zaproponować innowacyjną stronę internetową zawierającą interesujące informacje. Mamy nadzieję, że przyjmą ją Państwo z takim entuzjazmem, z jakim my ją tworzyliśmy. Jednak mamy również nadzieję, że rozumieją Państwo, że firma Daimler musi chronić swoją Własność Intelektualną, w tym należące do niej patenty, znaki towarowe i prawe autorskie. W związku z tym niniejszym informujemy Państwa, że ani niniejsza strona internetowa, ani żadne opublikowane na niej materiały nie oznaczają udzielenia licencji dotyczącej Własności Intelektualnej firmy Daimler żadnemu podmiotowi ani nie należy ich w ten sposób traktować.

Brak gwarancji i zapewnień

Firma Daimler udostępnia informacje na niniejszej stronie internetowej w stanie, w jakim są, i w zakresie dozwolonym przez prawo nie udziela żadnej gwarancji, czy to w sposób wyraźny, czy dorozumiany, w tym żadnej ograniczonej gwarancji dorozumianej w zakresie atrakcyjności rynkowej, przydatności do określonych zastosowań i dostosowania do obowiązujących przepisów. Mimo że przekazywane informacje uważamy za dokładne, to jednak mogą one zawierać błędy i nieścisłości.

Na niniejszej stronie internetowej znajdują się odnośniki do witryn zewnętrznych, na których treść firma Daimler nie ma żadnego wpływu. Dlatego nie możemy brać na siebie odpowiedzialni za treści dostępne na żadnej witrynie, do jakiej odwołuje się nasza strona internetowa. Firma Daimler zamieszcza te odnośniki dla Państwa wygody, a zamieszczenie odnośnika na naszej stronie internetowej nie oznacza zachęty ze strony firmy Daimler do korzystania z witryny, do jakiej taki odnośnik się odwołuje.