• Usługa Trailer ID. Nowość, tylko z FleetBoard.

  • Nowy DispoPilot.guide. Logistyka. Komunikacja. Nawigacja.

  • Aplikacja FleetBoard Driver.app – praktyczne i uniwersalne narzędzie do wykorzystania w pracy i w czasie wolnym.

  • Drivers' League & Driver.app: FleetBoard - specjalnie dla kierowców

  • FleetBoard DispoPilot.app – umożliwia elastyczną i dynamiczną integrację podwykonawców.

  • Efektywne zarządzanie budową

    Wykorzystaj możliwości, które daje Ci system FleetBoard do planowania i zarządzania logistyką budowlaną.

    Więcej

Dostawca

Daimler FleetBoard GmbH

Am Wallgraben 125
D-70565 Stuttgart, Germany
Telefon: (+49) 0711 / 17 - 91999
E-Mail: info(at)fleetboard.com Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, w³±cz obs³ugê JavaScript w przegl±darce, by go zobaczyæ

Reprezentowana przez Volker Hansen, Andreas Dillig
Siedziba i sąd rejestrowy: Sąd rejonowy w Stuttgarcie, HRB nr: 724 754
Numer podatnika VAT: DE220437166

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, w³±cz obs³ugê JavaScript w przegl±darce, by go zobaczyæ

Prawo autorskie

Copyright Daimler Fleetboard GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, dane i pliki audio i wideo oraz ich kombinacje podlegają ochronie przepisów prawa autorskiego i innych przepisów ustawowych zapewniających ochronę własności intelektualnej. Dane takie nie mogą być kopiowane w celach komercyjnych i dystrybucyjnych, ani też modyfikowane, ani wykorzystywane na innych stronach internetowych. Niektóre ze stron internetowych zawierają również materiały podlegające ochronie praw autorskich innych podmiotów dane takie udostępniających.

Produkty i ceny

Po zamknięciu opracowania redakcyjnego poszczególnych stron pojawić się mogą zmiany produktów i usług.  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i formalnych, różnic kolorystycznych oraz zmian zakresów usług i dostaw podczas całego okresu świadczenia usługi dostaw, o ile zmiany takie mogą być zaakceptowane przez klienta po uwzględnieniu interesów Daimlera. Na ilustracjach przedstawione mogą być elementy wyposażenia, sprzęt specjalistyczny lub inne przedmioty, które nie należą do standardowego zakresu dostawy lub usługi. Różnice w odcieniach barw uwarunkowane są technicznie. Poszczególne strony mogą zawierać także modele i usługi, które nie są dostępne w niektórych krajach. Informacje odnośnie przepisów i skutków ustawowych, prawnych i podatkowych czynności prawnych obowiązują wyłącznie dla Republiki Federalnej Niemiec. Zawsze obowiązują ceny aktualne na dzień dostawy, chyba że w warunkach sprzedaży i dostawy zapisano inaczej.  Ceny oferowane naszym kontrahentom mają charakter cen niewiążących. Skontaktuj się z naszym oddziałem lub regionalnym przedstawicielem, aby dowiedzieć się więcej szczegółów. 

Znaki towarowe

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki/ marki handlowe pojawiające się na poniższych stronach internetowych stanowią marki podlegające ochronie prawnej należące do Daimler AG, w szczególności nazwy modeli, loga i emblematy.

Prawa licencyjne

Daimler stara się oferować swoim klientom innowacyjny i informacyjny program internetowy. Mamy nadzieję, że klientom to również się podoba. Prosimy jednak o zrozumienie, że firma Daimler musi chronić swoją własność intelektualną, a w tym zakresie patenty, znaki towarowe i prawa autorskie, ochronne, co oznacza, że strony takie nie mają charakteru praw licencyjnych do własności intelektualnej Daimler.

Wypowiedzi dotyczące przyszłości

Strony internetowe, publikacje prasowe inwestorskie, raporty roczne i okresowe, raporty prognostyczne, materiały audio i wideo z imprez (na żywo lub rejestrowane) oraz inne dokumenty publikowane na stronach zawierają prognozy dotyczące przyszłości i rozwoju w przyszłości bazujące na aktualnych danych i analizach szacunkowych Zarządu. Słowa takie jak "przewidywać", "zakładać", "uważać", "szacować", "oczekiwać", "zamierzać", "móc", "planować", "projektować", "powinność" i inne, podobne wyrażenia charakteryzują treści prognostyczne. Stwierdzenia takie podlegają ryzyku i cechują się niepewnością. Przykładami mogą być pogorszenia koniunktury gospodarczej w Europie lub Ameryce Północnej, zmiany kursów walutowych, stóp procentowych i cen surowców, wprowadzenie konkurencyjnych produktów, zwiększenie zachęt sprzedaży, skutecznego wdrożenia nowego modelu biznesowego dla inteligentnych rozwiązań, przerw w dostawach materiałów do produkcji, wynikających z niedoborów materiałów, strajków pracowniczych lub upadłości przedsiębiorstwa, a także spadek cen odsprzedaży pojazdów używanych. Jeżeli wystąpi któryś z określonych powyżej czynników ryzyka lub jeszcze inne ryzyko (niektóre z nich zostały opisane w sekcji "Raport ryzyka" w aktualnym sprawozdaniu rocznym Daimler i w sekcji "Czynniki ryzyka" w bieżącym sprawozdaniu rocznym Daimlera Formular 20-F przedkładanym Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd) lub jeśli założenia leżące u podstaw prognoz okażą się być nieprawidłowe, to rzeczywiste wyniki mogą znacząco odbiegać od wyników podanych lub jednoznacznie określonych w takich prognozach. Redakcja nie zamierza ani nie zakłada zobowiązania do bieżącej aktualizacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, ponieważ bazują one wyłącznie na okolicznościach zaistniałych w dniu ich publikacji.

Odpowiedzialność

Informacje i dane opublikowane na naszych stronach nie stanowią ani zapewnienia ani gwarancji, w sensie jednoznacznym lub dorozumianym. Nie stanowią one ani zapewnienia ani gwarancji stanu, właściwości, przydatności handlowej, przydatności do konkretnego celu ani spełnienia wymagań przepisów i patentów. 

Na naszej stronie internetowej znajdują się również linki do innych stron w Internecie. Zwracamy uwagę, że nie mamy żadnego wpływu na kształt i zawartość stron pod podanymi linkami. Nie możemy zatem ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich aktualność, poprawność, kompletność lub jakość publikowanych na nich informacji. W związku z tym jednoznacznie dystansujemy się od treści tych stron. Deklaracja ta odnosi się do wszystkich stron z linkami na naszych stronach internetowych.

X

Stosowanie cookies

Daimler stosuje cookies w celu optymalnego projektowania stron internetowych i ich ciągłego ulepszania. Korzystając z witryny internetowej wyrażasz zgodę na stosowanie cookies.

Dalsze informacje zawarte są we wskazówkach na temat cookies.

Odwiedziny użytkownika na naszej stronie są zapisywane anonimowo i rejestrowane przez funkcję analizy odwiedzin strony.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, kliknij tutaj.


Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej stopce redakcyjnej.